Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky e-shopu Run Colors www.runcolors.i-sklep.pl

Majitelem, Prodávajícím a Administrátorem obchodu Run Colors je: Mateusz Pacocha,

vedoucí obchodní společnost RUNCOLORS.PL MATEUSZ PACOCHA s.r.o se sídlem Dobra 42 lok. 101 00-312 Warszawa , NIP (polské IČO): 5252391310 a REGON: 140856729. Obchod je zapsán do CEJDG (Centralní evidence a informace o hospodařské činnosti – polský Obchodní rejestřík).

Kupující je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami pro nákupy a dodávky zboží vyhlášené Prodávajícím před nákupem. Před objednaním Zákazník je povolen vyjednávat ustanovení smlouvy s Prodávajícím. Pokud Kupující nevyužije možnosti uzavření individuální smlouvy s Prodávajícím, platí tyto obchodní podmínky a všeobecný zákon.

I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Webová adresa e-shopu je: www.runcolors.i-sklep.pl, a je vedený obchodní společností RUNCOLORS.PL MATEUSZ PACOCHA – předchozí byly uvedény detailní informace.
Obchodní podmínky jsou dostupné v češtině a tvoří vzor Kupní smlouvy, která může být uzavřena na dálku, a která souhlasí s všeobecným zákonem.
Cílem uzavření smlouvy s Prodávajícím, Kupující může budˇ vyjednat s Prodávajícím individuální ustanovení smlouvy, nebo uzavřít smlouvu v této verzi.
Obsah Obchodních podmínek, pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jínak, je obsah Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupní Smlouva – ve shodě s všeobecným zákonem – je dána Zákazníkovi na trvalém nosiči, by mohl odvolat se k němu, jestliby potřeboval.
Prodej je provědená v Polsku a České republice.
Zákazník může se seznamit s kodexem spravných postupů podnikatelů, který je součástí zákonu proti nekalým praktikám na trhu z dne 23 srpna 2007 r. Aktuální obsah zákonu je dostupný: www.isap.sejm.gov.pl
Zboží je zcelá nové, nepoškozené a jejího prodej v Polsku je legální. Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícím dodávat zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,.
Kupující může objednavat elektronicky celou dobu a každého dne tydně.
Kupující může ponest náklady za komunikace s Prodávajícím, vyplývající ze smluv uzavřených mezi Kupujícím s třetími stranami pro používání určitých způsobů komunikace na dálku. Prodejce neúčtuje žádné další poplatky nebo výhody za příležitost komunikovat s ním.
Předmětem činností e-shopu www.runcolors.i-sklep.pl je detailní prodej sportovní obuví nadálku přes internet.
Ustanovení těchto Obchodních podmínek nejsou určeny vyloučit nebo omezit žádná práva na Kupujícího, který je rovněž spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 – občanského zákoníku (Dz U. No. 16, pos 93, ve znění pozdějších předpisů). V případě nedodržení ustanovení těchto Obchodních podmínek s výše uvedeným zákonem, platí předpisy uvedeny v zákonu.
Konsument v případě sporu s prodávajícím má možnosti smírného narovnání věci prostřednictvím:
soudu
mediace
Prodávající informuje, že nevede poradenství v oblasti zdravé výživy, a prodávané zboží by nemělo být konzumovány v rozporu se svým účelem. Doporučuje se, aby každý Kupující pokaždé kontaktoval nezávislého poradce výživy nebo jinou osobu, která má znalosti o způsobech výživy – včetně vitaminových doplňků.

II DEFINICE

Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky včetně příloh. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito Obchodní podmínky, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho Zákazníků (Kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah Kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
Strana – stranou smlouvy je budˇ Kupující nebo Prodávající, pokud je použité slovo v množném čisle (strany) jde zároveň o Kupujícího a Prodávajícího.
Smlouva uzavřena na dálku – smlouva uzavřena na dálku mezi stranami, i když nejsou obojí ve stejném místě. Smlouvu se uzavírá elektronicky protstřednictvím budˇ webové stránky www.runcolors.i-sklep.pl či e-maila nebo telefonicky.
E-shop – obchod na webové stránce, dostupný: www.runcolors.i-sklep.pl
Prodávající – Mateusz Pachocha, vedoucí obchodní společností RUNCOLORS.PL MATEUSZ PACOCHA, se sídlem Varšava, Piwna 51/53, 00-265, NIP (polské IČO): 5252391310 a REGON: 140856729. Obchod je zapsán do CEJDG (Centralní evidence a informace o hospodařské činnosti – polský Obchodní rejestřík).
Zákazník nebo Kupující – osoba fyzická, osoba právnická nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, která kupuje výrobky prostřednictvím budˇ internetového obchodu nebo telefonicky či e-mailem.
Příjemce služeb – osoba fyzická, osoba právnická nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, která kupuje výrobky prostřednictvím budˇ internetového obchodu nebo telefonicky či e-mailem budˇ osoba fyzická, osoba právnická nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, která odebírá novinky e-mailem.
Objednávka – předložená kupujícím prostřednictvím webové stránky nabídka uzavření Kupní smlouvy
Uživatel – každá osoba použivajícá webové stránky e-shopu RUNCOLORS.PL
Uživatelský účet – individuální účet každého zaregistrováného uživatele, dostupný v e-shopu RUNCOLORS.PL když někdo se příhlásí jménem a heslem, který není nutný cílem uzavření Kupní smlouvy, jenže může usnadnít nákupy.
Registrace – proces tvoření nového uživatelského účtu v e-shopu RUNCOLORS.PL.
Kupní smlouva – smlouva prodeje zboží uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím e-shopu RUNCOLORS.PL.
Zboží – každá věc, která je prodavána v e-shopu RUNCOLORS.PL.
Novinky e-mailem – posilání informací o zbožích a réklam e-mailem.
Placení – různé způsoby platby za objednané zboží, ze kterých Kupující může si výbrat jednou, která m nejvíce vyhovuje.
Doručení – různé způsoby doručení objednaných věci kupujícímu, se kterých může si výbrat jednou během objednavky
Potvrzení prodeji – účet nebo faktura
přílohy – informace o možností odstoupení od smlouvy a vzor formuláře odstoupení od smlouvy
kodex spravných postupů podnikatelů – soubor pravidel postupů, široce použiván a označující právo v podobě etických a profesních standardů, aby se zabránilo nekalým praktikám na trhu, který se používá Prodávajícím;
informace – informace o zboží, která se nachází vedle fotky, a obsahuje popis nejdůležitějších vlastnosti produktu
košík – virtuální místo, kde Kupující může dávat zboží, které chce objednat až potom
místo dodávky zboží – místo uvedené kupujícím v objednavce, kde má být dodáno zboží
vyzvednutí výrobku – okamžík, ve kterém Kupující nebo jína jím pověřená osoba, odebírají určený v objednavce výrobek
Adresa reklamaci a Adresa odstoupení od smlouvy – adresa nebo adresy uvedene Prodavajícím, kam je třeba posilat vyše uvedené forumláře
Předmět smlouvy – výrobky nebo usluhy vybrane Kupujícím, včetně dodávky, pokud zákazník nerozhodne se při objednavce na osobní odběr v jedným s naších obchodů
Usluhy plněné elektronicky – funkční a informační IT systém k tomu, aby poskytovatelům služeb nabízet konkrétní technická řešení, jako je schopnost vytvořit a provozovat účty v e-shopu RUNCOLORS.PL; posilat novinky e-mailem bez současné přítomnosti obou stran (na dálku), přes přenos dat na individuální žádost příjemce, odeslaných a přijatých pomocí zařízení pro elektronické zpracování, včetně digitální komprese, a uchovávání dat, která jsou zcela přenášeny, přijaté nebo přenášeny pomocí telekomunikační sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon;
Formulář objednavky – formulář, který se nachází v eletronickým obchodě, a který umožňuje podávání objednávek Kupujícím prostřednictvím dostupných polí ve formuláři, bez nutnosti předchozí registrace v internetovém obchodě;
Informační systém – elektronický systém umožňující přenos dat objednavek od Kupujícího k Prodajícímu; Vada – právní vada nebo fyzická vada koupeného produktu.

III REGISTRACE
Registrace v e-shopu je dobrovolní a zdarmá
Pokud chcete se registrovat, musite vyplnit správnými údaje registrační formulář, který se nachází na webové stránce www.runcolors.i-sklep.pl
Údaje potřebné k registraci:
Jméno
Prijmení
Ulice a číslo
Poštovní směrovácí číslo
Město
Telefonní číslo
e-mail
Případně, pokud provádíte registraci, můžete se rozhodnout dostávat na e-mailovou adresu uvedenou při registraci novinky e-mailem o akcích a nových produktach v obchodě RUNCOLORS.PL
Když uživatel vyplní a potvrdí všechny osobní údaje, bude vytvořen nový účet.
Pokud osobní údaje uživatele se mění, je nutné aby měnil je také na svém osobním účtu v elektronickém obchodě RUNCOLORS.PL.
Pokud údaje uživatele se mění během realizace objednávky, je nutné aby Kupující co nejdříve o tom informoval Prodávajícího.

IV OBJEDNAVKY

Zákazník si může objednávat v e-shopu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu prostřednictvím webových stránek pomocí účtu klienta nebo prostřednictvím e-maila, a také telefonnický během pracovní doby.
Shop prodává v Polsku.
Informace o výrobku uvedené na webové stránce e-shopu nejsou nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, jenom představují výzvu k uzavření smlouvy o prodeji.
Předložení objednávky podle občanského zákoníku je jen nabídkou složenou Prodávajícímu Zákazníkem.
Registrace není podmínkou zadání objednávky v obchodě. Kupující má možnost si objednat e-mailem, telefonicky nebo v e-shopu bez přihlášení.
Pokud Kupující chce objednat by měl přidat do “košíku” výrobek, který hodlá koupit. Přidání produktu do “košíku”, neznámená ještě objednávky. Produkty mohou být volně přidány nebo odstraněny z “košíku”.
“Košík” kupujícím umožňuje skladování vybraných produktů než se rozhodnou koupit, a také konverzi objednávky.
K dokončení objednávky Kupující musí přidát do “košíku” produkty svého výběru. Dalším krokem je výběr možností, které určují, respektive způsob platby a dodání. Pokud Kupující není příhlášen a už vybere způsoby platby a doručení, objeví se pola, které je třeba vyplnit osobními údaji Kupujícícho.
Když Kupující všechno vyplnií, objeví se mu jeho vlastní údaje a jeho objednávka a cena. Pokud všechno je spravně měl by přijet objednávku a zvolit „platím”. Pokud Prodávající potrdí e-mailem objednávku, smlouva bude uzavřena.
Pokud objednávka nebyla odeslána, Kupující může ji upravit nebo na ni odstoupit.
Objednané zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím.
Den převzetí zásilky Kupujícím nebo osobou ním pověřenou je datum uzavření smlouvy.

V ZPŮSOB PLATBY

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách Prodávajícího jsou včetně DPH.
Můžete si vybrat z těchto platebních metod:
platba předem na základě vystavení zálohové faktury:
bankovním převodem na účet PKOBP 31 1020 1026 0000 1902 0218 7691
PayU
PayPal
dobírka
Nabídkové ceny zboží a dodávky uvedené na internetových stránkách Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží a doručení, zvláště v případě změny cen služeb poskytovaných zásilkovými službami. Toto ustanovení neplatí v případě zakázek už probíhajících.
Aktuální ceny zboží a dodávky jsou uvedené na internetových stránkách obchodu RUNCOLORS.PL a také jsou viditelné pokud Kupující přídá něco do košíku.

VI DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží jsou doručovány na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
Zboží jsou doručovány kurýrskou společností DPD a GLS.
Náklady spojené s doručováním jsou na Kupujícím, pokud není to ve smlouvě vyslovně jínak.
Kupující má možnost vybrat jiný způsob doručení zboží (např. jinou kurýrskou společnost) než nabízeny Prodávajícím. V takové situaci riziko ztráty, poškození a odpovědnost za přepravu, jakmile zboží budou předány kurýrovi, je na straně Kupujícího.
V případě popsaným v bodě 4), Prodavájící informuje o tom Kupujícího e-mailem, jakmile Kupující zadá objednávku.
Pokud Prodávající není schopen z jakéhokoliv důvodu realizovat objednávku, neprodleně, ne později než třicet dnů od uzavření této dohody, oznámí to kupujícímu, který rozhodné jestli mění objednávku nebo ji zruší.
Prodávající Kupujícímu doporučuje zkontrolovat stav zboží po doručení zásilky v přítomnosti osoby provádějící doručení (kurýr, poštovní operátor, atd.), a napsal příslušný protokol. Ověření zásilky usnadní a urychlí vyšetřování případných nároků žadatele v případě mechanického poškození vzniklé během přepravy. V takových situacích se doporučuje, aby Kupující se co nejrychleji kontaktoval se prodávajícím telefonicky: 22 243 15 19 nebo e-mailem: kontakt@runcolors.pl.
Dodácí lhůta je většinou 2 pracovní dny.
Po domluvě s Prodávajícím. Kupující má možnost osobního odběru produktů ve dvou místech: obchod RunColors, ul. Piwna 51/53, 00-265 Varšava, 7 dní v týdnu v hodinách 9:00-21:00, nebo v obchodě RunColors Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznaň, od pondělí do soboty, v hodinách 09:00-21:00 a v neděli v hodinách 10:00-20:00.

VII REKLAMACE
V případě Kupních smluv podle zákonu 221 Občanského zákoníku, Prodávající je zodpovědný za fizycké a právní vady zboží.
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji. Pokud předmětem Kupni smlouvy je použitá věc, lhůta záruky je jenom 12 měsiců.
Reklamace Kupujícího bude promlčena po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy byla hlášena, ale ne dříve než po uplynutí záruky.
Pokud vyhlášena Prodávajícím nebo Výrobcem doba použitelnosti zboží končí po dvou letech od vydání věcí Kupujícímu, Prodávající je zodpovědný za fyzické vady tohoto zboží po době dvou let.
Vada fyzická je pokud prodána věc neodpovídá objednánému zboží. Tak se stává, pokud prodáne zboží:
nemá vlastnosti, které jsou nutné pro tohoto zboží by mohlo být správně použito;
nemá vlastnosti, které jsou typické pro to zboží, a o kterých Prodávající ujistil Kupujícího;
není vhodné pro účel, o kterém Kupující informoval Prodávajícího před uzavření dohody a Prodávající neřekl o žádných kontraindikacích
je nekompletní.
Na stejné úrovni se zajištěním Prodávajícího jsou považovány veřejná zajištění výrobce nebo jeho zástupce, a také osoby, která zavádí zboží pro trh.
Prodávající není odpovědný v situaci popsáné v bodě 5.3) jenom pokud dokáže:
že nevěděl o tom účelu použití věci Kupujícím, a zatím nemohl zajistit Kupujícího, že zboží je pro něj vhodné
že jeho ujištění nemělo vlivu na rozhodnutí Kupujícího
že před uzavřením smlouvy opravil své ujištění
Zboží mají fyzickou vadu také pokud nejsou správně smontovány nebo spuštěny, zvláště pokud dělal to Kupující nebo osoba, za kterou je odpovědný bud’ pokud udělal to Kupující podle návodu obdrženého od Prodávajícího.
V případu Kupni smlouvy, pokud vada bude stvrzena v prní roce od vydání věcí Kupujícímu, je založeno, že táto vada byla už v okamžíku, kdy Prodávající předával věc Kupujícímu. Pokud vada bude stvrzena později, Kupující musí dokázat, že věc byla vadná už v okamžíku, ve kterém Prodávající mu ji předal.
Pokud prodána věc je vadná, Kupující má právo:
požadovat snížení ceny
odstoupit od Kupní smlouvy
požadovat vyměnu zboží na bezvadné
požadovat opravu chyb
Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, pokud vada není podstatná.
Kupující, který chce využít záruku, je povinen doručít vadnou věc na adresu uvédenou Prodávajícím. Náklady tohoto doručení jsou hrazeny Prodávajícím. Pokud doručení věcí není možné (např. zboží je přilíš velké nebo trvale připevněno), Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu přístup k věci v místě, kde se nachází. Pokud Prodávající nedoplní této povinnosti, Kupující může poslat věc kurýrem nebo poštou, a riziko poškození nese Prodávající.
Prodávající požaduje Kupujícího, aby v zájmu usnadnění procesu reklamace, do vadného zboží přidal popis uškození.
Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 14 pracovních dnů, ode dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud Prodávající neodpoví v této době na reklamaci, znamená, že je požadavek Kupujícího je považován za oprávněný.
V případě popsáným v bodě 10.1) nebo 10.2) Prodávající má právo vyměnit zboží na bezvadné nebo opravit chybu, za předpokladu, že to bude neprodleně a bez zbytečného nepohodlí pro Kupujícího.
Pokud však věc byla již jednou nahrazena nebo opravena Prodávajícím, nemá právo na vyměnu nebo opravu podruhé.
Kupující má právo proti návrhovanému Prodávajícím řešení požadat ho o vyměnu zboží na bezvadné nebo o opravu chyb, za předpokladu, že nebude to přilíš náročné pro Prodávajícího, pří rozhodování o tom, jestli něco budˇ je nebo není přilíš náročné, bere se v úvahu hodnotu bezvadného zboží, povahu vady, a také se věnují pozornost nevýhodům, na které by mohl být vystaven Kupující v případě jíného řešení.
Prodávající má právo odmitnout Kupujícímu splnění jeho požadavku, pokud navrhované Kupujícím řešení bud’ je nemožné nebo vystavuje Prodávajícího na zbytečné náklady.
V případě snížení ceny, by měla být snížena cena ve stejném poměru k počáteční ceně, jak hodnota poškozené věci k hodnotě věci bezvadné.
Prodávající je povinen vyměnit poškozené zboží na bezvadné nebo opravit zboží v přiměřené lhůtě a bez zbytečného nepohodlí pro Kupujícího.
Pokud poškozená věc již zůstala smontována, Kupující má právo požádat Prodávajícího o demontáž a opětovnou montáž po výměně zboží na bezvadné. V případě nesplnění ze strany Prodávajícího této povinnosti, Kupující je oprávněn provádět tyto činnosti na náklady a riziko prodávajícího.
Prodávající má právo odmiítnout demontáž a opětnou montáž, pokud tyto činnosti budou hodně dražsí než prodané zboží. V tom případě Kupující je povinen nahradit tu část nákladů, která převyšuje cenu prodaného zboží.
V souladu s podmínkami uvedenými v odstavcích 2, 3 a 4 této kapitoly Obchodních Podmínek, Kupující může hlásit odstoupení od smlouvy nebo požádat snížení cen z důvodu fyzické vady prodávané věci, a pokud Kupující požadoval výměnu věci na bezvadnou nebo opravu chyb, lhůta k prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení cenu začíná, jakmile uplyne lhůta pro výměnu zboží nebo opravu chyb.
Pokud Kupující kvůli vadám zboží hlásil odstoupení od Kupní smlouvy nebo požádal snížení ceny, může požádat náhradu za škodu, kterou trpěl na základě Kupní smlouvy na zboží, o kterém nevěděl, že je poškozené. I když škoda nebyla působena Prodávajícím, je on zodpovědný za prodej poškozené věci. V takové situaci Kupující může především očekávat vrácení nákladů uzavření Kupní smlouvy, přijetí, skladování a pojištění zboží, náhrady výdajů aspoń ve stejném rozsahu, v jakém je ponesl.
Vyše uvedené podmínky nejsou v rozporu s všeobecně platnými zákony.
V případě cílovéhe utajení defektu, uplynutí lhůty nevylučuje pravomoce záruky.
Adresa, která je určena pro příjem stížností a reklamaci: RUNCOLORS.PL MATEUSZ PACOCHA ul. Piwna 51/53 00-265 Varšava, Polsko

Internetový obchod RunColors ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.